pehle jesa

pehle jesa kch bhe na raha

na tm, na main, aur na ye wkt,

sb ek adhura khoob sa rah gaya

sub ek andhere chaon sa rah gaya

pehle jesa khc bhe na raha,

na tm, na main aur na ye wkt,

na ye rat ke chandani wase hai,

na ye suraj ke roshni.

pehle jaisa kch bhe na raha,

na tm, na main aur na ye wakt

khamoshi ke zuban rahe,

aunson main ankhen rahe.

pehle jaisa kch bhe na raha,

na tm, na main aur na ye wkt,

bht smjhaya khd ko,

bht manaya khd ko.

 pehle jaisa kch bhe na raha,

na tm, na main aur na ye wkt ,

pus pehle jaisa kch bhe na raha